Green-X.com ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green-X.com ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


      

     

ค้นหาสินค้าจากชื่อสินค้า :    

เลือกสินค้าตามยี่ห้อ :     

      
Green-X.com ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green-X.com ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่สินค้า

การใช้งานเวบนี้

aa
สถิติการเข้าชม  15690
ตั้งแต่ มกราคม 2548
----------------------------------------

แนะนำเว็บนี้ให้เพื่อน
อีเมลคุณ

อีเมลเพื่อน

aใบทะเบียนพาณิชย์


 

    บทความสุขภาพ
 

    

 

a
 
อีกทางเลือกสำหรับรูปร่างที่ดี
a

 


กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2545 หน้า 3

รายละเอียด :
ปัจจุบันมีสถานเสริมความงามมากมายที่สร้างรายได้มหาศาล จากการที่ผู้หญิงจำนวนมากกลัวในเรื่องของรูปร่างตนเอง ทั้งที่ค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนสูงมากในการใช้บริการ และในบางกรณียังมีอันตรายหรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ผู้หญิงจำนวนมากก็ยังยินยอมที่จะเสี่ยง ทาง Green-X จึงเสนอข้อมูลที่เป็นทางเลือกในแนวธรรมชาติ เพราะการมีรูปร่างที่ดี ควรจะประกอบการมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี โดยรับอาหารเข้าร่างกาย(Input)ที่มีประโยชน์ ให้เท่าๆกับ กิจกรรมร่างกาย(Output)รวมทั้งการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ถ้ามีความสมดุลกัน จะไม่มีความอ้วนมาให้รำคาญใจค่ะ หรือถ้าจะต้องการผู้ช่วยอาจจะลองดูสมุนไพรของไทยเอง คือ ส้มแขก ซึ่งมีราคาไม่แพงและปลอดภัยต่อการใช้ โดย Green-X ได้ คัดลอกข้อมูล จาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มาฝากค่ะ
ความจริงอีกด้านของส้มแขก
ในการประชุมสภาโภชนาการทางคลีนิก ของโลกครั้งที่ 8 เมื่อเร็ว ๆ นี้ คระนักวิจัยไทยซึ่งประกอบด้วย ศ.พญ. จุาฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงซ์ รุ่งทิวา การตะวัน ดร. อรวรรณ ภู่ไชยวัฒนานนท์ และ ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์วิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำผลการทดลอบประสิทธิภาพของสูตรซูเปอร์ไฮ-โซล ซึ่งผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยในการลดความอ้วนของสตรีไทยต่อที่ประชุมของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และโภชนาการจากแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ในเอเซีย รวมทั้งสิ้นจาก 16 ประเทศ จำนวนเกือบ 300 คน ซูเปอร์ไฮ-โซล เป็นสูตรที่นักวิทยาศาสตร์ไทยนำโดย ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ผลิตขึ้นจากผลส้มแขกของไทยแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากส้มแขกอื่น ๆ ที่ได้ขจัดสารพิษออกแล้ว และมีส่วนประกอบของ ไฮดรอกซีซิตริออกแอสิด ซึ่งสามารถลดไขมันส่วนเกินในปริมาณที่สูงสุดในโลก คือ ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับการรับรองจากนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น คือ นิปปอน ชินนากุ และบุซซาน เมติคัล ในเครือบริษัทมิตซุย นอกจากนี้ยังสามารถละลายน้ำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการทดสอบประสิทธิภาพของซูเปอร์ไฮ-โซล ครั้งนี้ คณะนักวิจัยได้แบ่งผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งมี 23 คน ได้รับอาหารที่มีพลังงานประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน และชงซูเปอร์ไฮ-โซล 1.65 กรัม ดื่มก่อนอาหารทุกมื้อ กลุ่มที่สองมี 19 คน ได้รับอาหารชนิดเดียวกันแต่ไม่ชงซูเปอร์ไฮ-โซล ดื่มด้วย เมื่อสิ้นสุดการทดลอบในเวลา 2 เดือน พบว่ากลุ่มที่ใช้ซูเปอร์ไฮ-โซลเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลง 4.9 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับน้ำหนักไขมันที่หายไป 16.2 เปอร์เซ็นต์ และมีรูปร่างเพรียวขึ้นอย่างขัดเจน ซึ่งเป็นผลขากการลดลงของความหนาไขมันใต้ผิวหนังของร่างกาย โดยในบริเวณที่ใช้วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังลดลงดังนี้ หน้าต้นแขน 4.4 % หลังต้นขวา 24.1 % เหนือเอว 18.5 % และเส้นรอบบริเวณกล้ามแขนไม่ลดลง ไขมันที่ลดลงทำให้น้ำหนักตัวลดลง 3.9 % และดัชนีมวลภายในลดลง 3.27 % ปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง 23.2 % ในขณะที่ความเสี่ยงต่ออาการไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดลงอย่างชัดเจน เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ ปริมาณของสารชีวเคมีในเลือดไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ทำให้สรุปได้ว่าไม่มีผลข้างเคียง อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ซูเปอร์ไฮ-โซล
นอกจากนี้กรดยูริก ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคเกาต์ยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลทั้งหมด คณะนักวิจัยจึงสรุปได้ว่าซูเปอร์ไฮ-โซล สามารถใช้ลดไขมันส่วนเกินที่ให้อ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง และยังมีผลพลอยได้คือสามารถทำให้อาการของโรคเกาต์ลดลง รวมทั้งมีปริมาณของกล้ามเนื้อมากขึ้นด้วย
ศ.ดร. พิเชษฐ์ ผู้คิดค้นสูตรซุเปอร์ไฮ-โซล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบครั้งที่สามในสถาบันทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล การทดสอบทั้งสามครั้งให้ผลสอดคล้องกัน จึงสามารถยืนยันประสิทธภาพและความปลอภัยของการให้ซูเปอร์ไฮ-โซลในการลดไขมันส่วนเกิน หรือความอ้วนได้อย่างมั่นใจ และนี่เองที่เป็นเหตุทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องถึง 40 ปีแล้ว และทำให้สำนักงานอาหารและยาของประเทศอเมริกาอนุญาตให้นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้อย่างเสรีในอเมริกา ปัจจุบันซูเปอร์ไฮ-โซล ได้สร้างงานให้คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ นับเป็นมูลค่าได้ 1,000 ล้านบาทแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้กรรมวิธีการวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศได้อย่างครบวงจร
แนะผู้หญิงอ้วนใช้ส้มแขกอย่างปลอดภัย ต้องไร้น้ำตาล
ศ.ดร. พิเชษฐ์ เปิดเผยอีกว่า แม้สารสกัด HCA จะเป็นที่นิยมของผู้ที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมานานหลายปีแล้ว จนมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ หลากหลายรูปแบบสู่ท้องตลาด แต่ผู้บริโภคก็ต้องคำนึงถึงสารสกัด HCA ที่ได้รับประทานนั้นด้วยว่า จะต้องเป็นสารสกัดที่บริสุทธิ์ การรับประทานสารสกัด HCA ที่บริสุทธิ์ สามารถได้ประสิทธิภาพในการลดไขมันส่วนเกินที่ได้ผลดีเต็มที่แล้ว และเป็นการรับประทานสารสกัด HCA ที่ถูกวิธี โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรุงแต่งรสด้วยกลูโคส หรือการผสมสารเสริมฤทธิ์อื่นเพิ่มเติม เพราะการผสมกลูโคสจะเท่ากับเป็นการเพิ่มน้ำตาลให้กับร่างกายมากขึ้น ขณะเดียวกันหากขาดความรู้ และความเข้าใจที่ดีพอ โดยเลือกวิธีการใช้ยา หรือแม้แต่การอดอาหารในช่วงขณะหนึ่ง จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม จากกระแสที่มีความนิยมใช้สารสกัด HCA ในขณะนี้ ได้ก่อให้เกิดปัญหาลอกเลียนแบบอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ และกลาย เป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้หญิงควรใส่ใจ และระมัด-ระวังในการเลือกใช้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สารสกัดจากธรรมชาติ และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและมีการแต่งรสด้วยกลูโคสอาจทำให้การลดความอ้วนไม่ได้ผลเท่าที่ควร และผิดหลักการในการลดความอ้วนที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน มีจำนวนมากทั้งประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริม อาหารควบคุมน้ำหนัก ยาและแฝงไปตามสถานความงามในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่สามารถสร้างความโดดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นคนเดิม กล่าวต่อว่า สำหรับสารสกัด ซูเปอร์ไฮ-โซลนี้ เป็นการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของไทย ซึ่งคิดค้นมาจากการพัฒนาสูตรสกัดสาร HCA ให้เป็นสารสกัดในสูตรซูเปอร์ไฮ-โซล ซึ่งวัดได้ด้วยเครื่องโครมาโตกราฟ โดยอยู่ในรูปของเกลือแคลเซียมให้ประสิทธิภาพสูง และสามารถละลายน้ำได้ดี เพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ง่าย สูตรเดียวที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่มีประสิทธิภาพดี เป็นสูตรต้นตำรับได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมานานกว่า 6 ปี ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ทางคณะวิจัยของ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล สรุปรายงานว่า ผลการทดสอบการใช้สูตรสารสกัดของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงคุณภาพของสารสกัด HCA จากผลส้มแขกที่ให้อยู่ในรูปของสารสกัดซูเปอร์ไฮ-โซล ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า ผลการทดสอบดังกล่าว ยังสอดคล้องกับการทดสอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากรายงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ สุขภาพเชียงใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2540 นำโดยคณะวิจัย คณะสามธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล สรุปว่า สารสกัดซูเปอร์ไฮ-โซล ที่พัฒนาขึ้นมาจากสารสกัด HCA นั้นใช้ลดไขมันใต้ผิวหนังบริเวณต้นแขนใต้สะบัก และเหนือเอวได้อย่างชัดเจน ในเวลา 1 เดือน และไม่มีผลข้างเคียงแม้จะใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่อยุ่ในระหว่างการลดความอ้วน ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ช่วยเพิ่มน้ำตาล หรือกลูโคสให้กับร่างกาย เนื่องจากน้ำตาลเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ร่างกายมีไขมันส่วนเกิน
หมายเหตุ สืบเนื่องมาจากบทความเรื่อง ผลิตภัณฑ์น่ากังขาลูกยอ ส้มแขก หญ้าปักกิ่ง ที่ตีพิมพ์ไปเมื่อวันพุธที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทางสถาบัน Asian Nutraccutical Centre (ANC) ได้ส่งบทความเผยแพร่เกี่ยวกับสารสกัดผลส้มแขก กลับมา ทางกองบรรณาธิการจึงนำมาตีพิมพ์เพื่อประกอบการพิจารณา


<< ย้อนกลับ


 


 

Green-X.com ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
a
ข่าว - บทความสุขภาพ  |  ร่วมงานกันเรา  สินค้าอื่น ๆ ในเครือ

Copyright © 2005 ALL RIGHTS RESERVED
Green-X.com
order@green-x.com, greenxshop@gmail.com
0-2426-0099, 0-2426-7550-2
a